Autoritatile publice responsabile cu gestionarea cainilor fara stapan sunt:

Consiliile Locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, proprietarii de drept al cainilor maidanezi – prin nerespectarea atributiilor lor legale prevazute de O.U.G. 55/2002, art. 7. Citam art. 7, alin. (1) si (2):

(1) „Consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sunt considerati proprietari ai cainilor fara stapan si ai cainilor care circula liberi, fara insotitor, in locuri publice, care nu au fost revendicati ori adoptati in conditiile prevederilor legale si au obligatia de a captura si escorta acesti caini, prin intermediul personalului calificat”.

(2) Dispozitiile din Codul civil privind raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale se aplica in mod corespunzator.” Stapanul* unui animal raspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta conform Cap. IV al N.C.C., sectiunea a 5-a Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri art. 1375: Proprietarul unui animal sau cel care se serveste de el raspunde, independent de orice culpa, de prejudiciul cauzat de animal, chiar daca acesta a scapat de sub paza sa.”

*stapanul poate fi o persoana fizica sau una juridica (Consilii Locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti)

Primarii, care, conform Inaltei Curti de Casatie si Justitie – I.C.C.J., raspund pentru prejudiciul suferit efectiv, dar și pentru cel afectiv al cetatenilor atacati de caini fara stapan in spatiul public, victimele avand dreptul la despagubiri, atat pentru prejudiciul suferit efectiv, cat si pentru cel afectiv, care este mai grav si de durata. Decizia nr. 1054 din 4 iunie 2020, pronuntata de Sectia I civila a I.C.C.J., publicata in Buletinul Casatiei nr. 1/2020, pag. 67-79) stabileste un precedent judiciar important referitor la raspunderea instituției Primarului care este responsabila pentru activitatea serviciilor publice din subordine, prin urmare in orice situatie in care un serviciu public nu functioneaza corespunzator, primarul raspunde alaturi de Unitatea administrativ teritoriala – U.A.T. respectiva. In spetă, instanta suprema a constatat ca, in conditiile in care reclamanta a fost atacata de caini fara stapan pe teritoriul orasului, intr-un loc public, omisiunea luarii masurilor cuvenite de catre entitatea responsabila in vederea evitarii incidentului cauzat de animalele aflate in paza sa juridica (conform art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 55/2002), reprezintă fapta sa ilicita, fiind intrunite dispozitiile art. 1349 si art. 1375 Cod civil.

Serviciile speciale de gestionare a cainilor fara stapan, respectiv firmele cu care au fost incheiate contracte (li s-au concesionat, delegat sau incredintat aceste servicii), care au obligatia de a captura cainii fara stapan din localitate – pentru nerespectarea atributiilor lor legale prevazute de O.U.G. 155/2001.

A.N.S.V.S.A., prin D.S.V.S.A.-urile locale, pentru nerespectarea atributiilor legale prevazute de O.U.G. 155/2001 si de Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014. Astfel, ambele acte normative prevad obligatia A.N.S.V.S.A. de a monitoriza gestionarea cainilor cu si fara stapan si de a aplica sanctiunile la contraventiile aferente. Reprezentantii D.S.V.S.A. trebuie sa sanctioneze edilii care nu au nici Servicii de gestionare a cainilor si nici contracte de concesionare, delegare sau incredintare a acestor servicii operatorilor, sa verifice adaposturile publice de caini, sa verifice adresele de adoptie (spre a amenda reabandonarea cainilor adoptati), sa verifice situatia carnetelor de sanatate ale cainilor cu stapan – daca sunt inregistrati in R.E.C.S. (Registrul de evidenta al cainilor cu stapan) cainii, daca sunt sterilizati, vaccinati si deparazitati periodic.

Alte organisme legal constituite responsabile cu gestionarea cainilor fara stapan sunt:

O.N.G.-urile de protectie a animalelor, pentru nerespectarea Anexei la H.G. 1059/2013 (Normele metodologice ale O.U.G. 155/2001), articolul 52 alin. (1) intrucat toate actiunile A.N.S.V.S.A. sunt in colaboarare cu ong-urile, care au obligatia legala de a monitoriza aplicarea normelor impreuna cu A.N.S.V.S.A.: „Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin organele abilitate, in colaborare cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale pentru protectia animalelor, monitorizeaza aplicarea prezentelor norme metodologice”.