PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI CAINILOR FARA STAPAN DE CATRE AUTORITATILE RESPONSABILE ESTE NECESARA PARCURGEREA URMATORILOR PASI:

PASUL 1 – INSUSIREA LEGISLATIEI RELEVANTE PRIVIND CAINII CU SI FARA STAPAN, DUPA CUM URMEAZA:

 1. legislatia aferenta gestionarii cainilor fara stapan -> O.U.G. 155/2001;

 2. legislatia privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi -> O.U.G. 55/2002;

 3. legislatia privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan -> Ordinul Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014

 4. legislatia privind protectia animalelor -> Legea nr. 205/2004;

 5. legislatia privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice -> Legea 61/1991;

 6. decizia C.C.R. nr. 1/11.01.2012.

O.U.G. 155/2001

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32682

O.U.G. 155/2001 defineste cainii fara stapan

Art. 1^1 In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresia «caine fara stapan» are următoarea semnificatie: orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Natională Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

O.U.G. 155/2001 reglementeaza infiintarea Serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art. 1 

Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a înfiinţa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art. 2

(1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr.1, adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice.

O.U.G. 155/2001 reglementeaza adoptia:

Ori de cate ori este adoptat un caine conform O.U.G. 155/2001, adoptatorul, persoana fizica sau juridica se angajeaza la urmatoarele:

 • sa respecte normele de ingrijire si hranire a cainelui;

 • sa prezinte periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

 • sa anunte Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului sau al instrainarii acestuia;

 • SA NU ABANDONEZE CAINELE, iar in cazul in care nu il mai doreste, sa il predea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan.

O.U.G. 155/2001 interzice abandonul, stabilind, in art. 13-15, atat definitia acestuia cat si masurile contraventionale aferente:

ART. 13

(1) Se interzice abandonul cainilor revendicati ori adoptati în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Abandonul consta în lasarea unui caine revendicat ori adoptat în conditiile prezentei ordonante de urgenta pe domeniul public, fara hrana, adapost ori tratament medical.

––––-

Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. 100 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ART. 14

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 si 10, precum si a conditiilor prevazute în declaratia angajament, cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 6 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor prevazute art. 13 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.

(2) În cazul aplicarii contraventiei prevazute la alin. (1) lit. c), se poate dispune, ca sanctiune contraventionala complementara, interdictia de a detine animale pentru o perioada de la un an la 3 ani.

––––-

Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 100 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ART. 15

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b) se fac de inspectorii politiei sanitare veterinare, iar cea a contraventiei prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c) se face de catre angajatii serviciilor de specialitate din cadrul primariilor, de catre organele politiei locale ori inspectorii politiei sanitare veterinare.

––––-

Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. 100 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

H.G. 1059/2013

H.G. 1059/2013 mentioneaza definitia operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan in Anexa, Cap I, art. 2, lit n): „operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan – persoana juridica, de drept public sau privat, care are competenta si capacitatea de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan”. Pe cale de consecinta, serviciile pot fi, nu doar concesionate, ci si incredintate sau delegate, prin incheierea de contracte pentru incredintarea directa a acestor servicii.

In Cap IV, articolele 8 si 9 din Anexa la H.G. 1059 nu se stipuleaza obligativitatea infiintarii Serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan de catre fiecare U.A.T., ci obligativitatea concesionarii acestora prin incheierea de contracte, dupa cum urmeaza:

 • Art. 8 „Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan se face de catre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 • Art. 9 „Consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia ca, in termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, sa contracteze servicii veterinare pentru activitatile specifice prevazute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.” 

H.G. 1059/2013 creeaza posibilitatea incheierii de protocoale de colaborare intre serviciile publice, pentru gestionarea câinilor fără stăpân:

 • Art. 3 alin (1) “Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stapan, înfiintate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, desfasoara activitatea de gestionare a cainilor fără stapan pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul carora au fost înfiintate, şi, în funcţie de posibilitati, „pot încheia protocoale de colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează”.

O.U.G. 55/2002

O.U.G. 55/2002 defineste cainii agresivi in Art. 2, alin 1 punctul a dupa cum urmeaza: „Prin caini agresivi se intelege: a) orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locuri publice sau private”.

O.U.G. 55/2002 in Art. 6^1, alin (1) defineste proprietarii de drept ai cainilor maidanezi si da dreptul reprezentantilor administratiei locale sa ia de pe strazi cainii agresivi dupa cum urmeaza: „Consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai cainilor fara stapan si ai cainilor care circula liberi, fara insotitor, in locuri publice, care nu au fost revendicati ori adoptati in conditiile prevederilor legale si au obligatia de a captura si escorta acesti caini, prin intermediul personalului calificat.”

De asemenea, alin (2) al aceluiasi articol prevede ca „Dispozitiile din Codul civil privind raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale se aplica in mod corespunzator.”

Alin (2) a fost introdus prin art. 116 din Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12 noiembrie 2012 intrata în vigoare de la 01.02.2014).

Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014

Art. 7 stipuleaza obligatiile proprietarilor in a ii inregistra in RECS (Registrul de Evidenta al Cainilor cu Stapan) si a declara pierderea, instrainarea sau decesul lor dupa cum urmeaza:

(1) Proprietarii cainilor au obligatia sa identifice si sa inregistreze animalele in RECS in termen de 90 de zile de la fatare sau inainte de vanzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea in spatii publice a acestora.

(2) Proprietarii de caini cu varsta mai mare de 90 de zile la data intrarii in vigoare a prezentelor norme au obligatia de a identifica si inregistra animalele in RECS pana la 1 ianuarie 2015 sau inainte de vanzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea in spatii publice a acestora.

(5) In cazul deplasarii cainilor in spatiile publice pe teritoriul Romaniei, proprietarii acestora au obligatia de a detine asupra lor carnetul de sanatate al animalelor, care atesta efectuarea actiunilor sanitar-veterinare, precum si identificarea si inregistrea in RECS.
(7) Proprietarii de caini au obligatia de a notifica medicului veterinar de libera practica utilizator al RECS, in termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vanzare, cumparare, pierdere, disparitie, furt, donatie, moartea.

(8) In cazul mortii animalului, proprietarii au obligatia de a solicita medicilor veterinari de libera practica, organizati in conditiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidenta si consemnarea mortii in carnetul de sanatate.

(9) In cazul vanzarii sau donarii cainelui, atat vechiul, cat si noul detinator al cainelui au obligatia sa solicite utilizatorilor RECS sa inregistreze in acest registru schimbarea datelor proprietarului si noua adresa.

(10) Proprietarii cainilor au obligatia sa achite contravaloarea costurilor legate de identificarea si inregistrarea in RECS, a serviciilor prestate de catre unitatile medicale veterinare de asistenta sau de clinicile veterinare universitare.

(11) La gasirea unui caine pierdut, persoanele care l-au gasit au obligatia de a anunta, dupa caz si/sau proximitate, cea mai apropiata sectie de politie sau serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintat la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala a fost gasit cainele, in vederea depistarii si anuntarii proprietarului.

LEGEA 205/2004

Art. 5

(1) Detinatorii de animale au obligatia de a asigura acestora, in functie de nevoile etologice, specie, rasa, sex, varsta si categorie de productie, urmatoarele:

a) un adapost corespunzator; b) hrana si apa suficiente; c) posibilitatea de miscare suficienta; d) ingrijire si atentie; e) asistenta medicala. (2) Detinatorilor de animale le este interzis sa aplice rele tratamente si cruzimi.

Art. 6

(1) In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1).

(2) f) abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului;

Art. 7

Abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical.

Art. 25

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda:

Art. 26

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (1);

b) nerespectarea dispozitiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g), k) si m);

nerespectarea dispozitiilor art. 14;

nerespectarea dispozitiilor art. 30 alin. (3).

Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 de lei.

Art. 27

In cazul savarsirii de doua ori a faptelor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a) si b) de catre proprietarul animalelor, pe langa amenda contraventionala se aplica si masura confiscarii animalelor. In acest caz, toate animalele vor fi cazate in adaposturi care functioneaza pe langa consiliile locale, in vederea adoptiei sau a valorificarii, in conditiile legii.

Art. 28

In cazul constatarii unei infractiuni, instanta poate dispune pe seama proprietarului interdictia de a detine animale pe o perioada de 5 ani.

Art. 29

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 26 se fac de persoane imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Afacerilor Interne.

LEGEA 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice – art. 2, pct 15 interzice ” lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri”.

Decizia CCR nr. 1/11.01.2012 in care, la pagina 9, CCR subliniaza interzicerea cresterii (interzicerea hranirii) si a adapostirii (interzicerea cotetelor si altor constructii destinate cainilor pe spatiul public) oriunde in zonele respective exista constructii. “Cresterea si adapostirea cainilor pe terenul adiacent constructiei afecteaza dreptul la viata de familie si privata a tertelor persoane-drept constitutional garantat un drept legal nu poate aduce atingere unui drept constitutional garantat.” 

Scopul principal al adapostului Serviciilor pentru gestionarea cainilor fara stapan este cazarea temporara a cainilor pana la revendicare/adoptie si eutanasierea celor neadoptati, pana la ecarisarea totala a localitatii. Obligativitatea legala a existentei in permanenta a locurilor libere in adapost este impusa de H.G. 1059/2013, prin limitarea locurilor disponibile pentru adoptia la distanta la o treime din capacitatea adapostului. Mai precis, intr-un adapost public se pot caza pe perioada prelungita cainii sponsorizati prin adoptie la distanta fara insa a se bloca functia principala adapostului, motiv pentru care minim 2/3 din adapost este folosit in permanenta la preluarea cainilor de pe spatiul public, pana la eradicarea fenomenului (pana cand in localitatea deservita nu mai exista caini fara stapan). Citam din H.G. 1059/2013: „Art. 27

(1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire. 

(2) Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, numarul celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile in adaposturi.

In ciuda legislatiei in vigoare, anumite ong-uri de protectie a animalelor induc in eroare U.A.T.-urile pentru a adopta H.C.L.-uri ilegale privind returnarea cainilor sterilizati in teritoriu. De asemenea, le fac chemari in judecata neintemeiate, spete cu privire la care dorim sa punem la curent edilii si operatorii Serviciilor de gestionare caini fara stapan, pentru a sti cum sa le gestioneze daca vor fi pusi in aceste situatii.

Speta nr. 1 – Presiuni pentru adoptarea unor H.C.L.-uri de reteritorializare a cainilor sterilizati

Reteritorializarea consta practic in reabandonarea cainilor capturati si sterilizati, procedeu care incalca legislatia nationala privind bunastarea animalelor si conventiile internationale ratificate de Romania (statutul unui caine abandonat nesterilizat nefiind cu nimic diferit de cel al unui caine abandonat sterilizat).

Legislatia nationala in domeniu are ca obiectiv principal strangerea cainilor fara stapan de pe domeniu public, un caine putand iesi din adaposturile unitatilor administrativ-teritoriale sau ale operatorilor de servicii de gestionare a cainilor fara stapan doar avand statutul de caine revendicat, adoptat sau fiind eutanasiat (OUG 155/2001 – art 7).

Conform acestei OUG, exista doar doua categorii de caini: “caini fara stapan” si ”caini cu stapan”. Cainii care nu sunt revendicati, adoptati, adoptati la distanta (sponsorizati in adapost) si cainii pentru care nu se adopta un extrabuget de prelungire motivata a sederii acestora in adapost, sunt eutanasiati dupa numarul legal de 14 zile lucratoare. Neexistand in lege statut de caine capturat de pe spatiul public si reteritorilalizat dupa sterilizare, acesta practica este ilegala.

Exemplificam prin H.C.L. nr. 502/2015 adoptata de C.L. Ploiesti prin care se permitea returnarea pe spatiul public a cainilor fara stapan dupa sterilizare, H.C.L. care a fost anulata in Dosarul nr 1520/105/2016, prin Hotararea 801/31.05.2021.

Speta nr. 2 – Incercarea de anulare a contractelor de prestari servicii a unor operatori de servicii de gestionare a cainilor fara stapan pe motiv ca acestia nu sunt asociatii de protectie a animalelor.

Speta nr. 3 – Incercarea de anulare a contractelor de prestari servicii a unor operatori de servicii de gestionare a cainilor fara stapan pe motiv ca incheierea contractelor de prestari servicii este ilegala, concesionarea fiind singura optiune legala.

Referitor la spetele nr 2 si 3, in chemarile in judecata pretinzand asa-zisa exclusivitate a ong-urilor ca unici operatori ai acestor servicii si asa-zisa exclusivitate a concesionarii ca unica modalitate de delegare a acestor servicii s-au folosit niste adrese mai vechi ale A.N.S.V.S.A. catre diverse persoane si un extras dintr-un raport al Curtii de Conturi din anul 2015. Adresele A.N.S.V.S.A. mentionate nu au fost asumate ulterior de catre A.N.S.V.S.A. (anexam Raspunsul A.N.S.V.S.A. privind adresele anterioare) informatiile din aceste adrese incalcand doua Decizii ale I.C.C.J. pe tema ilegalitatii excusivitatii ong-urilor sau a exclusivitatii concesionarii: Decizia nr 1209/20.03.2018 si Decizia nr 3799/26.11.2015.

Contractele incheiate de operatorii de servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan respecta O.U.G. 155/2001 conform Deciziilor I.C.C.J. 1209/20.03.2018 si 3799/26.11.2015. Astfel:

 • prin sentinta definitiva 1209/20.03.2018 a I.C.C.J. din dosarul 287/64/2014 (Alianta pentru Combaterea Abuzurilor vs. Guvern) a fost casata anularea art.2 lit.b, art.2 lit.n, art.20, art. 21 alin. 2, art. 43 din Anexa la H.G.1059/2013:

Detalii solutie: DECIZIA nr. 1209/20.03.2018Respinge exceptia autoritatii de lucru judecat, ca nefondata. Respinge recursul declarate de Asociatia „Alianta Pentru Combaterea Abuzurior” impotriva Sentintei nr. 190F din 16 decembrie 2014 a Curtii de Apel Brasov – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, ca nefondat. Admite recursul declarat de Guvernul Romaniei impotriva Sentintei nr. 190F din 16 decembrie 2014 a Curtii de Apel Brasov – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si cererea de interventie accesorie formulata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor in interesul Guvernului. Caseaza in parte sentinta atacata si rejudecand: Respinge cererea de anulare a prevederilor art. 2 lit. b, art.2 lit.n, art. 20, art. 21 alin. 2, art. 43 din Anexa la H.G.1059/2013, ca nefondata. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 20 martie 2018.”

Asadar, serviciile de gestionare a cainilor fara stapan pot fi concesionate, incredintate, sau delegate catre orice persoana juridica ce presteaza servicii in domeniul protectiei animalelor, conform definitiei de la art. 2, lit. n din Anexa H.G. 1059/2013: „operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan – persoana juridica, de drept public sau privat, care are competenta si capacitatea de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan”.

 • prin sentinta definitiva 3799/26.11.2015 a I.C.C.J. din dosarul 1622/2/2014 (Vier Pfoten vs. Guvern) a fost casata suspendarea a cateva articole din Anexa la H.G. 1059/2013 (intre care si art. 2 lit. n) obtinuta de Vier Pfoten in prima instanta:

Detalii solutie: DECIZIA nr. 3799/26.11.2015 „Admite recursul declarat de Guvernul Romaniei impotriva Sentintei nr. 1982 din 20 iunie 2014 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta atacata si respinge cererea de suspendare. Admite cererile de interventie formulate in interesul Guvernului Romaniei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 26 noiembrie 2015.”

Referitor la speta nr 3 (ilegalitatea contractelor de prestari servicii), si aceasta e acoperita de prevederile art. 2 lit. n din Anexa la HG nr. 1059/2013, prevederi care sunt de strictă interpretare și aplicare, stabilind modalitatile de delegare a serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan si operatoriii eligibili pentru delegarea acestora (“serviciile pot fi delegate, încredințate sau concesionate, în conditiile legii”), fapt retinut, in afara de I.C.C.J. si de catre alte Instante de judecata. In acest sens s-au pronuntat mai multe instante, din care exemplificam mai jos:

 • Tribunalul Dâmbovița si ulterior Curtea de apel Ploiesti, in Dosarul nr. 5328/120/2018 prin Hotararea nr. 1572 din 27.11.2019. 

 • Tribunalul Tulcea si ulterior Curtea de apel Constanta in Dosarul 3922/93/2018 prin Hotararea nr. 158CA din 09.03.2020.

Va prezentam in continuare si un alt caz referitor la inducerea in eroare privind obligativitatea concesionarii serviciilor de gestionare caini fara stapan (care, chipurile, nu ar putea fi delegate sau incredintate prin contracte de prestari servicii). Astfel:

Tribunalul Vaslui a respins cererea de chemare în judecată a Asociatiei Ultima Speranta la viata Barlad in Dosarul nr. 4/89/2019, prin care se solicitase anularea contractului de achiziție publică încheiat între U.A.T. Barlad si Asociatia Pentru Protectia Animalelor IVETS. Prin Hotararea definitiva nr 60/CA/25.02.2019 se retine ca: Întrucat în cauză se solicită nulitatea absoluta a contractului, nu se aplica procedura administrativ jurisdictională, iar pe fondul cauzei a respins actiunea ca neitemeiată. Contractul de achizitie publica din 24.10.2018 s-a incheiat ca un contract de prestari servicii, prin achizitie directa. Potrivit art. 5 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, cu ultima modificare prin OUG 45/2018 se prevede ca: (5) Autoritatea contractanta are dreptul de achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 135.060 lei, respectiv lucrari in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 450.200 lei. În cazul de fata, retine Tribunalul, este mai mica decat limita indicata de text, intrucat in anunt este prevazuta valoarea de 98.000 lei”. Se mai reține de către Tribunal că: „în speța dedusă judecății nu sunt aplicabile dispozițiile indicate de reclamantă din OUG 155/2001, pentru că în cauza nu a fost încheiat un contract de concesiune „ci un contract de achiziție publică”. Pentru termen scurt nu exista nicio interdicție legală de a se recurge la procedura de achiziție publică pentru ca serviciu contractat se încadreaza în notiunea de contract de servicii, astfel cum a fost definit în art. 3 lit. 0 din Legea nr. 98/2016″.

Art. 36 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale prevede: „Consiliul Local hotăraște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, dupa caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii”. Din aceste articole retine instanta, „rezulta ca serviciile pentru gestionarea cainilor fara stăpân pot fi concesionate, prin hotărâre de consiliu local”. În prezenta cauza nu s-a aplicat insa aceasta procedură de concesionare, acesta fiind si motivul pentru care nu exista o hotarare a Consiliului local.

In cauza s-a aplicat procedura de achizitie prevazuta de Legea 98/2016. In privinta procedurilor si regulilor aplicabile gestiunii cainilor fara stapan s-au impus de catre parat aplicarea OUG 155/2001 si a normelor metodologice HG 1059/2013, astfel cum rezulta in caietul de sarcini.

Întrucat Legea nr. 98/2016 nu interzice încheierea unui contract de achiziție în domeniul gestionării câinilor fără stăpân” este legal contractul încheiat”.

Tot legat de speta nr 3 (ilegalitatea contractelor de prestari servicii)

Important!

Va putem pune la dispozitie toate Deciziile si Hotararile instantelor mentionate mai sus daca ni le solicitati via e-mail, la adresa procivilizatie@yahoo.com (volumele mari ale fisierelor nu ne permit incarcarea acestora pe site).

PASUL 2 – STERILIZAREA CAINILOR CU STAPAN

Propunem urmatoarele masuri pentru sterilizarea cainilor cu stapan, implicit pentru eradicarea abandonarii puilor nedoriti: 

 1. postarea pe site-ul Primariei si afisarea in avizerul Primariei a unui document care sa contina informatii privind legislatia in vigoare (am anexat un exemplu in Legislatie gestionare caini cu si fara stapan);

 2. postarea pe site-ul Primariei a datelelor de contact/site-ul Seviciului de Ecarisaj

 3. postarea pe site-ul Primariei a listei cu datele de contact ale cabinetelor medicale care sterilizeaza gratuit caini cu stapan;

 4. informarea Asociatiilor de proprietari privind legislatia in vigoare, informari care sa fie afisate la avizier (am anexat un exemplu in Notificare Asociatii de Proprietari);

 5. informarea stapanilor de caini, prin intermediul Asociatiilor de proprietari (exemplu in Notificare stapani de caini) care sa le fie inmanate cu tabel de semnatura de primire pe tabel (exemplu in Tabel luare la cunostinta legislatie). Tabelele de luare la cunostinta a stapanilor de caini trimise de catre Asociatiile de proprietari trebuie pastrate in evidentele Primariei.

 6. informarea populatiei prin spoturi TV (la televiziunile locale sau nationale) in regim de mesaje de interes public asupra obligatiilor legale ale stapanilor de caini (ex: Informare stapani de caini)

 7. acordarea stapanilor de caini care nu dispun de banii necesari, la cererea acestora, posibilitatii sterilizari platite in rate sau, daca acestia sunt cazuri sociale, de sterilizari decontate de Primarie.
 8. Dupa informarea stapanilor de caini privind legislatia in vigoare, cei care nu s-au conformat din rea credinta (nu au probleme financiare serioase si nu s-au inscris pe lista pentru sterilizari gratuite sau in rate) sa fie amendati, prin Politia Locala si prin politistii M.A.I., amenzile urmand a fi aplicate fie prin controlul pe strazi si in parcuri al carnetelor de sanatate celor care plimba caini, fie prin controlul la domiciliu, conform tabelelor transmise de Presedintii Asociatiilor de proprietari.

In zonele cu curti, in care cetatenii nu sunt organizati in Asociatii de proprietari, se poate cere sprijinul Politiei Animalelor privind intocmirea listelor cu stapanii de caini de la curti (recensamant). Informarea stapanilor de caini de la curti se poate face prin panouri publicitare si/sau bannere pozitionate in locurile cu vad mare de trafic al persoanelor si trafic auto din zonele cu curti (artere principale de circulatie, intersectii principale ale localitatii, piete, magazine principale, parcuri etc.) prin textul din Informare stapani de caini

Daca este vorba de o localitate mai mare, panourile publicitare si/sau banerele se vor muta cate 3-4 zile dintr-o locatie cu vad mare de trafic al persoanelor si trafic auto in alta, pana la acoperirea zonei/zonelor care se doreste a fi informata/e. Dupa informarea stapanilor de caini din zonele cu curti privind legislatia in vigoare, cei care nu s-au conformat sa fie amendati, prin Politia Locala si prin politistii M.A.I., amenzile fiind aplicate fie prin controlul la domiciliu, luand la rand strazi din localitate la intamplare (pentru a nu se putea anticipa controalele si muta cainii in ziua controlului la vecini care deja au fost controlati) . Nefiind vorba de tabele de luare la cunostinta, in cazul in care persoana afirma ca nu a luat act de obligatiile prevazute de lege (nu a trecut prin zona cu bannere/panouri publicitare) i se da o somatie dupa care se revine peste o luna pentru verificarea inregistrarii si sterilizarii cainelui/cainilor.

De importanta maxima este mediatizarea pe site-ul Primariei si in presa locala a cazurilor in care stapanii au luat amenzi pentru neinregistrarea si/sau nesterilizarea cainilor.

PASUL 3 – RIDICAREA TUTUROR CAINILOR FARA STAPAN DE PE SPATIUL PUBLIC PRIN INCHEIEREA DE CONTRACTE CU OPERATORII SERVICIILOR DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN, conform prevederilor OUG 155/2001 completata prin Pl-x 116/2023:

Articol unic. – La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi realizate prin gestiune directă, gestiune delegată şi concesiune, în condiţiile legii, numai către persoane juridice care pot presta activităţi în domeniul protecţiei animalelor și către asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activități în domeniul protecţiei animalelor, potrivit statutului, cu obligaţia asigurării serviciilor medical-veterinare, contractate cu medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.”

Ridicarea urgenta a cainilor de pe domeniul public este de importanta cruciala pentru a mentine localitatile sigure, intrucat, indiferent de rata abandonului, cainii abandonati nu vor face haite daca sunt ridicati in timp util. Cum Operatorii pentru gestionarea cainilor fara stapan presteaza servicii per numar de caini capturati, este imperios necesar sa nu aveti caini multi in localitate, adica sa nu ii lasati pe cei abandonati sa se inmulteasca. Asadar: centralizati toate cererile in care au fost reclamati caini si solicitati Politiei Locale ca in timpul patrularii sa va raporteze locatiile unde exista un caine sau mai multi, urmand ca acestia sa fie ridicati pana la ultimul in diferite razii de capturare.

PASUL 4 – LIMITAREA LA MAXIM A ABANDONARII CAINILOR PRIN APLICAREA SANCTIUNILOR AFERENTE, DUPA CUM URMEAZA:

Cainii sunt abandonati in urmatoarele moduri: 1) pui nedoriti, 2) caini „salvati” de la eutanasiere prin adoptii false (reabandonati), 3) caini detinuti in adaposturi clandestine si 4) caini nedoriti de rudele mostenitoare in urma decesului stapanilor.

4.1 Identificarea persoanelor care abandoneaza pui de caini

Dat fiind ca abandonurile nu sunt facute cu martori (noaptea, in zone nepopulate etc.), vorbim de o sarcina extrem de dificila.

Recomandam in acest sens montarea de camere de luat vederi pe toate caile de acces in localitate.

Pentru identificarea persoanelor care au abandonat pui nedoriti sunt necesari urmatorii pasi:

Pasul 1 efectuarea unui recensamant al cainilor pe raza localitatii de catre Politia Animalelor sau/si de catre medicul veterinar de circumscriptie care inventariaza si crotaliaza si celelalte animale din gospodarii. Lista cainilor din gospodariile detinatoare de animale trebuie sa fie in evidenta Politiei Animalelor.

Pasul 2 trimiterea pozelor cu puii abandonati Politiei Animalelor detinatoare a listei cainilor care sa verifice toate catelele de pe lista din localitatile de pe o raza de 20 km din jurul locului unde au fost abandonati.

In cazul puilor abandonati dupa fatare: pentru catelele care prezinta semne de lauzie si la care se constata lipsa puilor: sa se aplice amenzile aferente.

In cazul puilor abandonati dupa intarcare: sa fie intrebati vecinii daca au cunostinta (au vazut/au auzit catei) in curtile in care exista catele: in caz ca acestia au cunostinta de pui si se constata lipsa puilor: sa se aplice amenzile aferente.

Pasul 3 postarea pozelor cu puii abandonati pe site-urile tuturor primariilor pe o raza de 20 km din jurul locului unde au fost abandonati, cu mesajul: „Acesti catei au fost abandonati. Ajutati la identificarea persoanelor care au facut acest lucru, abandonul este o cruzime impotriva animalelor sanctionabila. Anuntati Politia Animalelor la numarul de telefon ……….. daca aveti cunostinta de adrese la care o catea a fost gestanta si unde lipsesc puii. Aceasta practica este una din sursele formarii haitelor de caini fara stapan, flagel ce trebuie eradicat.”

4.2 Identificarea persoanelor care abandoneaza caini maturi

4.2.1 Cel mai intalnit fenomen de abandon si cel mai grav (fiind vorba de abandonarea unor haite intregi din dube) este reabandonarea cainilor adoptati 

Pasul 1 Serviciile de gestionare a cainilor fara stapan trebuie sa trimita listele cu cainii dati in adoptie catre Politia animalelor si D.S.V.S.A..

Pasul 2 Politia animalelor si D.S.V.S.A.. verifica inopinat, la adresele la care au fost plasati caini in adoptie, respectarea declaratiei-angajament din formularul de adoptie de catre adoptator prin vizite succesive (dimineata + dupa-amaiaza, pana cand adoptatorul este gasit acasa). In cazul in care adoptatorul nu respecta conditiile de bunastare sau a abandonat cainele (animalul nu se afla la adresa de adoptie si nu este nici declarat instrainat, pierdut sau decedat) reprezentantii celor doua institutii aplica sanctiunile aferente incalcarilor prevederilor cuprinse in formularul de adoptie.

Listele de verificari adoptii contin urmatoarele campuri: Nr. crt, Data adoptiei, Nume adoptator, Adresa, ID unic caine cip, varsta, talie, culoare, sex, descriere, adresa adoptator, nr telefon adoptator, e-mail adoptator, Data verificare adresa, Probleme identificate, Masuri luate. Tabelele cu verificarile efectuate Politia Animalelor sunt trimise lunar la A.N.S.V.S.A., pentru centralizare si arhivare electronica. Ele se arhiveaza electronic timp de 10 ani si la nivelul Serviciilor pentru gestionarea cainilor fara stapan si M.A.I. emitente. Timp de 10 ani se fac verificari ocazionale la diferite adrese, in diferiti ani, pentru a impiedica abandonarea cainilor dupa verificarea primara a adoptiilor.

In cazul adoptatorilor la adresele carora nu au fost gasiti cainii adoptati sa se aplice amenzile aferente.

4.2.2 Un al doilea tip de abandon grav (fiind vorba de abandonarea unor haite intregi din dube) este abandonarea cainilor detinuti in adaposturi clandestine 

Pentru aceste situatii de foarte mare ajutor este montarea unor camere de luat vederi pe raza localitatii, inclusiv pe toate arterele de circulatie in punctele prin care se intra/iese in/din localitate. Acestea sunt utile:

 • pentru descurajarea comiterii a oricaror infractiuni;
 • pentru identificarea dubelor care au circulat in localitate in cazul semnalarii cainilor nou-aparuti pe raza localitatii;
 • pentru identificarea celor care arunca gunoaie si materiale ramase de la constructii/renovari la marginile localitatilor.

Adaposturile clandestine (curti sau terenuri cu multi caini) pot fi identificate atat prin informatii oferite de localnici (latraturi, miros) cat si prin survolarea cu drone (daca Primaria sau Politia MAI isi achizitioneaza drone pentru patrulare).

Politia Animalelor sau D.S.V.S.A. va descinde la adresa respectiva, va face lista cu cainii detinuti si va aplica amenzi pentru fiecare caine neinregistrat si nesterilizat.

4.2.3 Un al treilea tip de abandon este abandonarea cainilor de catre mosternitori in urma decesului stapanului 

In cazul abandonarii cainilor de catre mostenitorii stapanilor de caini dupa decesul acestora propunem postarea pe site-ul Primariei a urmatorului mesaj: „Nu abandonati cainii care au apartinut rudelor dumneavoastra decedate. Abandonul este o cruzime impotriva animalelor sanctionabila. Predati cainii pe care nu ii doriti Adapostul Serviciului de gestionare al cainilor fara stapan, din str ………… nr …………., tel: ……………… . Abandonul este una din sursele formarii haitelor de caini fara stapan, flagel ce trebuie eradicat.”

In cazul identificarii mosternitorilor la adresele carora nu au fost gasiti cainii rudelor decedate sa se aplice amenzile aferente.

In atentia tuturor edililor din Romania

Pentru cazurile in care mai apar caini sau haite abia abandonati/e indemnati populatia sa foloseasca aparatele cu ultrasunete anticaini oriunde se deplaseza in localitate (doar cainii batrani nu le aud, restul haitei se indeparteaza).

In masura in care puteti, sponsorizati aceste aparate pentru copii, varstnici si persoane reprezentand cazuri sociale.

Oamenii care nu dispun de aceste dispozitive nu trebuie sa uite ca in cazul unui atac canin se pot apara cu orice: cand omul se afla in situatii de autoaparare nu se considera rele tratamente aplicate unui animalului care il ataca (lg 205/2004, articolul 25^1: Nu constituie infracțiune: a) fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacție la atacul acestuia”).

NU POLITIZATI O PROBLEMA DE SANATATE PUBLICA SI DE VIATA SI DE MOARTE, cainii nu isi aleg victimele dupa simpatizantii sau votantii unui partid sau al altuia. Urmatoarea victima poate fi din familia dumneavoastra, din vecinii si concetatenii dumneavoastra: orice copil, adult sau varstnic poate fi muscat, sfasiat sau omorat de haitele de maidanezi.

Ne dorim ca oamenii din administratia publica si din mediul politic sa faca front comun in fata pseudoiubitorilor de animale si a autoritatilor care nu aplica legea si sunt partase la aceste atrocitati. Caci nu consideram ca poate fi numit iubitor de animale cel care prefera sa fie sacrificate mii de animale care sa fie date hrana la caini – mancarea de caini este din pui, vita, peste, porc etc. Iar un caine traieste si peste 15 ani. Se poate numi doar iubitor de animale necomestibile. Nici cel caruia nu ii pasa ca haitele de maidanezi salbaticite si de caini de stana omoara fauna ducand la disparitia a zeci de specii in Romania (caci nu pasa haitelor ca nu au dreptul sa vaneze in sezonul de pui). Nu consideram ca poate fi numit iubitor de animale nici acela care face din suferinta cainilor o afacere: cainele cu stapan este ingrijit si nu poate fi sursa de strangere de fonduri: el nu este infometat extrem, bolnav, raios, accidentat de masini, muscat de alti caini, lasat in ger extrem, in viscol, furtuna sau in canicula. Dar cainele fara stapan, traind in conditii jalnice si lipsuri de tot felul, poate fi postat pe site-uri si retele de socializare spre a stoarce lacrimi si bani. Mecanismul fiind urmatorul: un caine fara stapan aflat intr-o stare jalnica sa presupunem ca e postat pe 100 de site-uri de iubitori de animale, din diferite orase si tari, care nu se cunosc intre ele. Si pentru acelasi caine 100 de persoane trimit banii solicitati. Din acesti bani sunt folositi doar banii dati de o persoana insa cainele apare tratat, bandajat, recuperat, salvat pe toate cele 100 de site-uri/pagini si toti cei 100 de donatori primesc multumiri. Prin urmare, 99 de persoane nu stiu ca banii lor au ramas la cei care au facut apelul de strangere de fonduri pentru cazul respectiv. Toate acestea se intampla in conditiile in care cersetoria cu animale este interzisa in Romania, iar pentru acest mecanism mizerabil se denunta reciproc anumiti autodeclarati iubitori de animale, certati unii cu altii. Nu mai vorbim de banii pubici la care sunt conectate o.n.g.-urile care fac sterilizari. Cainele este facut sa alerge, sa fie plimbat, sa aiba spatiu, sa aiba familie adoptatoare, este un animal inteligent si care se ataseaza de stapani nu un animal care sa fie inchis in cusca inghesuit cu alti caini toata viata, ceea ce se intampla in adaposturile publice care refuza sa eutanasieze. Una e sa fie tinut cateva zile spre a i se gasi adoptator si alta sa fie tinute haite intregi in custi si spatii atat de limitate, perioade atat de lungi de timp. Nu consideram ca poate fi numit iubitor de animale nici cel care militeaza pentru prelungirea inchiderii cainilor pe viata in aceste custi. Asadar motivele pentru care se lupta cu ferocitate cei interesati acesti caini sa ramana in continuare pe strazi sau in continuare inchisi in adaposturi (in principal iubitori care cer sponsorizari sa trateze si sa hranesca cainii strazii sau cei care comercializeaza mancarea pentru cainii mentinuti ani in sir in adaposturi) sunt INADMISIBILE, atat pentru noi, care trebuie sa coabitam cu haitele, traind cu frica in san, fiind atacati, muscati, terorizati sau omorati, cat si pentru bietele animale.

Edililor interesati ca Legea de gestionare a cainilor fara stapan sa fie actualizata pentru a functiona fara sincope, le solicitam sprijin politic: avem propuneri pentru modifcarea O.U.G. 155/2001, a H.G. 1059/2013 si a Lg. 205/2004.